Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Улогата на социјалниот и граѓанскиот дијалог во Македонија PDF Печати Е-пошта

Софија, 25-26 јуни 2007, Сашо Клековски, извршен директор на МЦМС

...„Во претходниот период бевме сведоци на ад-хок дијалог во граѓанското општество со некои успеси на национално и локално ниво. Усвојувањето на Стратегијата е клучна рамка за институционализација на тој дијалог.  Граѓанските организации се вклучувани во советодавните и работните тела на Владата на што реферира и прашањето на проширување на бројот на членови на Економскиот и социјален совет...“

  Klekovski S. (2007) The Role of the Social and CS Dialogue in Macedonia.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Говори Улогата на социјалниот и граѓанскиот дијалог во Македонија