Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Петок, 14 март 2014 00:00

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за спроведувањето на програмите и проектите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) објавува јавен оглас за засновање на работен однос на определено време.

Работно место: Соработник на проекти.

Број на работни места: Едно (1).

Времетраење на работен однос: Шест (6) месеци со можност за продолжување и засновање на работен однос на неопределено време.

 
Оглас за асистент на проектот Пристап на Ромите до фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:19

Ангажманот е во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на асистентот е за период од 12 месеци, со полно работно време.

 
Оглас за Регионален координатор за Источна Македонија PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:14

Ангажманот е во рамките на проектот  Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на Регионалниот координатор е за период од 12 месеци.

 
Оглас за Консултант за набљудување на проекти PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:05

Ангажманот е во рамките на проектот „Пристап на Ромите до фондови“ (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на консултантот за набљудување на проекти е за период од 12 месеци.

 
Kонкурс за млади соработници, потенцијални кандидати за испорачатели на услуги во ПРФ PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 03 март 2014 12:28

Отворен е конкурс за млади соработници, потенцијални кандидати за испорачатели на услуги во рамки на проектот Пристап на Ромите до Фондови (ПРФ) Македонија, кој се спроведува од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијатива за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено Oпштество, Будимпешта. Ангажманот на младите соработници е за период од 10 месеци. Целта на ангажманот е поддршка на сениор консултантите во процесот на работа со “корисниците“ и во процесот на развој на предлог проекти во корист на Ромите за финансирање од ЕУ и други фондови. Под „корисници“ во ПРФ се подразбираат организации кои конкурираат со проекти за ЕУ фондови независно или во партнерство, вклучително централни и/или локални институции, јавни услужни организации, формални и/или неформални организации на граѓанското општество (особено ромски), меѓународни организации и приватни претпријатија.

 


Страна 4 од 15
civica-logo
tacso-logo

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи