Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
КОНКУРС за изработка на студии на случај PDF Печати Е-пошта
Вторник, 10 мај 2011 14:45

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), една од водечките граѓански организации, за потребите на истражувањето за Охридски рамковен договор, објавува конкурс за изработка на студии на случај.

 
Конкурс за изработка на прикази на случај PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 08 ноември 2010 09:22

Приказите на случај за граѓанското општество се подготвуваат за потребите на Цивикус - Индекс на граѓанското општество (ИГО). ИГО е акциско - истражувачки проект, кој ја проценува состојбата на граѓанското општество во земјите низ светот преку анализа на 65 показатели, групирани во пет димензии. Проценката се прави со употреба на повеќе истражувачки методи, како испитување на јавноста преку репрезентативен национален примерок; анкета на граѓанските организации; интервјуа со клучни личности; прикази на случај; анализа на литература и др.

 
[ЗАТВОРЕН] МЦМС има потреба од соработник/чка на проекти и комуникации PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 07 јуни 2010 12:02

Македонскиот центар за меѓународна соработка и Балканската мрежа за развој на граѓанското општество

Распишуваат оглас за Соработник/чка на проекти и комуникации

 
Информативни настани за новиот Закон за здруженија и фондации PDF Печати Е-пошта
Четврток, 20 мај 2010 12:40

Дознајте ги новините за Законот за здруженија и фондации и вклучете се во дискусијата на локацијата што најмногу ви одговара.

 
Обука за партиципативно буџетирање PDF Печати Е-пошта
Петок, 07 мај 2010 15:11

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), во рамките на програмата „Добро управување во Македонија“ ќе организира обука за партиципативно буџетирање. Обуката ќе се одржи во Скопје од 26 до 28 мај 2010 година.

 


Страна 10 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи