Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Барометар за еднакви можности PDF Печати Е-пошта

Автори: Јасмина Михаиловска; Миша Поповиќ
Дата: ноември 2013 г.
ISBN:
978-608-4681-22-9

PDF: barometar-za-ednakvi-moznosti.pdf

barometarВо овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Барометар за еднакви можности“, која беше спроведена по втор пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Македонија.

Целта на истражувањето беше да се испита перцепцијата на граѓаните.

МЦМС ѝ ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на истражувачката куќа М-проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.

Истражувањето е спроведено со телефонска анкета во домаќинствата во септември 2013 година на репрезентативен примерок од 1.600 испитаници.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Истражувања и публикации Истражувања