Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Односи со актери (Институционален развој) PDF Печати Е-пошта

Односи со актери (Институционален развој)Односите со актерите имаат една од клучните улоги во развојот на организациите и институционалниот развој. ИР ја истакнува средината (актерите и факторите) во која се врши развојната интервенција. Одржливоста на развојните активности и вклопувањето на (развојни) организации во нивната средина се клучните прашања во ИР. Како таков, ИР е заинтересиран за позицијата на организацијата во нејзината средина и ги дефинира целите и активностите врз кои ќе се концентрира.

 

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми