Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Ресурси PDF Печати Е-пошта

РесурсиНамерата на секоја организација е да ги спроведе планираните активности,  да ја оствари својата мисија и да ги постигне зацртаните цели. За тоа е неопходно да ги обезбеди/мобилизира планираните ресурси. До нив може да дојде преку фондови обезбедени со донација, но секако, ако не повеќе, барем еден дел може да се обезбедат во друга форма. Сигурно е дека од некои локални поддржувачи тешко се обезбедуваат донации во кеш, но тие пак, од друга страна, се расположени да придонесат со добра, услуги, експертиза, волонтерска работа и сл. Затоа, кога зборуваме за ресурси, не зборуваме само за пари, туку и за човечки ресурси, материјални добра или услуги.

Во оваа тема, на потенцијалните учесници им се нудат две обуки, за мобилизација на ресурси и за човечки ресурси.

 

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми