Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Продукти/Резултати PDF Печати Е-пошта

Продукти / РезултатиРазвојот е често резултат на различни актери кои работат заедно во ист дух и со експлицитни и споделени интереси. Сите вклучени луѓе и организации имаат свои специфични експертизи, но им недостасува вистинска позиција или комуникациски вештини за да се разберат целосно меѓусебе. Процесот на фацилитација ги оспособува луѓето да анализираат, да дискутираат, преговараат, учат и да се согласат на различни прашања и многу често клучни врски и фактори во развојниот ланец. На нашите обуки ќе искусите практично како вештините од оваа тема можат да ви помогнат да раководите и да ги водите луѓето низ овој процес.

 

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нашата работа Консултации и обуки Теми