Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Прифатена културна разноличност, меѓузависност и дијалог PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Во македонското мултикултурно општество, прифаќањето на разноличноста и разбирањето на потребата од дијалог, заедничко живеење и јакнење на меѓузависноста, е од примарно значење за мирен и хармоничен развој.

Дијалогот, како димензија на човечката свесност, ќе биде клучниот инструмент за надминување на разликите, за отстранување на бариерите меѓу луѓето, за слободна комуникација на идеите.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Qëllimet tona Diversifikim i pranuar kulturor