Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање на политиките PDF Печати Е-пошта

Скопје, февруари 2010, Емина Нурединоска, раководител на одделението за граѓанско општество

...„Повеќе документи даваат основа за вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање на политиките. Нема централно воспоставен систем на вклучување во креирање политики. Нема соодветни капацитети и од страна на ГО за креирање политики (особено отсуство на анализи за соодветни прашања и иницијативи за поведување постапка за одредена политика).

Препорака е да се направи анализа на изведливоста на добрите практики од Европа и регионот во наш контекст; да се земе предвид втората цел од стратегијата за соработка на Владата со ГС; да се направи работна група која ќе го предложи механизмот/системот. ГО треба да тежнеат системот да овозможи повеќе нивоа на учество и јасно да ги дефинира принципите, критериумите, стандардите и механизмите за учество. Исто така треба да се јакнат капацитетите на ГО...“

  Nuredinoska E. (2010) Vklucuvanje na GO vo procesot na kreiranje politiki.pdf

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Говори Вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање на политиките