Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Aleksandra Savevska PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Aleksandra SavevskaAleksandra Savevska, Bashkëpunëtore në projekte
Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e lejuar për ta shikuar atë
+389 2 3068 381

Aleksandra Savevska është lindur më 21 mars 1985 në Shkup. Ka diplomuar në fakultetin Filologjik në Shkup në institutin për Psikologji në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”. Si Apsolvente e psikologjisë, me bursë nga Universiteti në Jonçipeg regjistrohet në Universitetin e Europës Juglindore në fakultetin e administratës publike dhe shkencat politike dhe fiton diplomën për Lidership dhe punë rinore në komunitetin. Studimet master për demokraci dhe të drejtat e njeriut I përfundon në Universitetin në Bolonjë dhe Universitetin në Sarajevë si mbajtëse e bursës në programin regjional europian master për demokraci dhe të drejtat e njeriut (EPMA). Prej vitit 2008 është e përfshirë në sektorin civil në Maqedoni dhe në regjion si volonter, koordinues I projekteve dhe hulumtues duke mbuluar tema të lidhura me të drejtat e njeriut, mbrojtja sociale, dhe përfshirja sociale. Në MCMS përfshihet në vitin 2018 në departamentin për shoqeri civile dhe demokratizim si koordinatore e programës Shoqeri e qëndrueshme civile – financim shtetëror për organizatat qytetare.


Te nderlidhura:

 

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi