Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 23 јуни 2014 08:02

Македонскиот центар за меѓународна соработка огласува продажба на патнички возила со прибирање на писмени понуди

  • Предмет на продажба

Се продаваат патнички возила, во сопствeност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) на ул. Никола Парапунов 41а, пф.55, 1060 Скопје, и тоа:

 
Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Петок, 14 март 2014 00:00

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за спроведувањето на програмите и проектите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) објавува јавен оглас за засновање на работен однос на определено време.

Работно место: Соработник на проекти.

Број на работни места: Едно (1).

Времетраење на работен однос: Шест (6) месеци со можност за продолжување и засновање на работен однос на неопределено време.

 
Оглас за асистент на проектот Пристап на Ромите до фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:19

Ангажманот е во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на асистентот е за период од 12 месеци, со полно работно време.

 
Оглас за Регионален координатор за Источна Македонија PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:14

Ангажманот е во рамките на проектот  Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на Регионалниот координатор е за период од 12 месеци.

 
Оглас за Консултант за набљудување на проекти PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 10 март 2014 16:05

Ангажманот е во рамките на проектот „Пристап на Ромите до фондови“ (ПРФ) Македонија, кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијативата за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено општество, Будимпешта.

Ангажманот на консултантот за набљудување на проекти е за период од 12 месеци.

 


Страна 5 од 17

Проекти

Civica Mobilitas Tacso

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи