Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Kонкурс за испорачатели на услуги за подготовка на апликации за ЕУ и други фондови PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 03 март 2014 12:24

Отворен е конкурс за испорачатели на услуги за подготовка на апликации за ЕУ и други фондови во рамки на проектот Пристап на Ромите до Фондови (ПРФ) Македонија, кој се спроведува од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Иницијатива за социјална промена (ИнСоК), како дел од програмата „Да се направи максимум со фондовите на ЕУ за Ромите“ (МтМ) на Фондацијата Институт Oтворено Oпштество, Будимпешта. Ангажманот на испорачателите на услуги во Македонија е за период од 12 месеци, при што бројот на денови на ангажман ќе се договара врз основа на контекстот/потребите и покажаниот успех во работата на испорачателите. Целта на ангажманот е работа со „корисници“ за развој на предлог проекти во корист на Ромите за финансирање од ЕУ и други фондови. Под „корисници“ во ПРФ се подразбираат организации кои конкурираат со проекти за ЕУ и други фондови независно или во партнерство, вклучително централни и/или локални институции, јавни услужни организации, формални и/или неформални организации на граѓанското општество (особено ромски), меѓународни организации и приватни претпријатија.

 
Пракса за добро владеење и антикорупција во организациите членки на мрежата СЕЛДИ PDF Печати Е-пошта
Среда, 26 Февруари 2014 15:26

Мрежата за лидерство за развој и интегритет на Југоисточна Европа – СЕЛДИ (www.seldi.net) е коалиција за добро владеење и антикорупција во која членуваат 17 граѓански организации од девет земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција.

Мрежата СЕЛДИ нуди можност за неплатена практична работа за перспективните студенти од водечките универзитети од Европската Унија (ЕУ), кои се заинтересирани за стекнување на искуство во една или неколку граѓански организации кои работат на теми поврзани со борба против корупција во Југоисточна Европа (ЈИЕ).

 
КОНКУРС за вработување на социјален работник и правник PDF Печати Е-пошта
Среда, 07 август 2013 00:00

Двете ангажирани лица ќе работат во канцеларија во Кривогаштани на задачи поврзни со правата на работниците ангажирани во производството на тутун. Освен сервисирање на жалбите и поплаките, ангажираните лица ќе работат и на поддршка на земјоделците за административни прашања. 

Ангажманот на социјалниот работник/чка е за 12 месеци со полно работно време, а позицијата правник/чка е отворена за 12 месеци со половина работно време. Двете позиции се со можност за продолжување.

 
Конкурс за избор на најдобра фотографија 2013 PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 08 јули 2013 10:11
Bilbord-progres-pecat

Полио плус, МЦМС и Комисијата за заштита од дискриминација во рамките на проектот „Од норма до пракса“ објавуваат конкурс за избор на најдобра фотографија 2013 објавена на тема „ДИСКРИМИНАЦИЈАТА НИЗ МОЈОТ ОБЈЕКТИВ“.

Цел на конкурсот е да се стимулира редовно и објективно медиумско следење и согледу [ … ]

 
МЦМС бара спроведувачи на курсеви за занимања PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 17 јуни 2013 13:53

Со спроведувањето на проектот Оспособување на малцинските жени погодени од конфликтот, МЦМС има за цел да ги подобри условите за вработување на овие жени. Затоа, една од активностите е да им понуди курсеви за занимања.

Курсевите треба да бидат на следните теми: фризерство, кроење и шиење, компјутерско водење на сметководство и готвење во угостителски објекти.

Обуките се спроведуваат за жени од Скопје (Сарај и Чаир), тетовскиот регион (Јегуновце, Теарце и Желино), Липково и Маврово и Ростуша.

 


Страна 5 од 15
civica-logo
tacso-logo

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи