Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Огласи
Оглас за пријавување за учество на обука 2007 PDF Печати Е-пошта
Вторник, 11 септември 2007 01:00
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) како организација која обезбедува неформално образование нуди можност за учество на обуките кои ќе бидат организирани во периодот октомври – декември 2007.
 
Оглас за надворешни соработници на МЦМС PDF Печати Е-пошта
Петок, 16 март 2007 01:00
Оглас за надворешни соработници на МЦМС за обуки и совети
Оглас за надворешни соработници на МЦМС за стручни соработници
 
Оглас за засновање работен однос на определено време PDF Печати Е-пошта
Среда, 14 март 2007 01:00
МЦМС има потреба од соработник што ќе биде ангажиран во програмата Водоснабдување на општина Јегуновце. Соработникот треба да ги организира и спроведува проектите од програмата, да врши координација со вклучените организации и институции и да прави мониторинг на активностите за градба на системот за водоснабдување на општина Јегуновце.
 
Конкурс на тема „Успешно искористување на ИПАРД фондовите“ PDF Печати Е-пошта
Недела, 10 декември 2006 01:00

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за потребите на програмата Локален развој на заедниците (ЛРЗ) 2006-2009 распишува КОНКУРС, за текстови на тема „Успешно искористување на ИПАРД фондовите“

 
Оглас за пријавување за учество на обука 2006 PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 25 септември 2006 01:00
Македонскиот центар за меѓународна сорбаботка (МЦМС) како организација која обезбедува неформално образование нуди можност за учество на обуките кои ќе бидат организирани во периодот октомври – декември 2006.
 


Страна 15 од 15
civica-logo
tacso-logo

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Огласи